GIVEN

Teie ostukorv on tühi. Palun lisage tooteid ostukorvi, et jätkata

Tühista kõik
Kokku:
€ 0.00
Vormistage ost

Privaatsuspoliitika

GIVENi privaatsuspoliitika

07.04.2022

Selle veebisaidi omanik ja haldaja on OÜ GIVEN ESTONIA, registrikood 14505229 (edaspidi: GIVEN), mille juriidiline aadress on Peterburi tee 46, Tallinn, 11415. GIVEN on välja töötanud käesoleva privaatsuspoliitika.

Kogutava teabe liigid

GIVEN kogub veebisaidil isikuandmeid, mida GIVENi veebisaidi külastajad sisestavad oma kasutajaprofiili, samuti teavet klientide tehtud ostude kohta, kui nad sooritavad veebisaidil oste end autoriseerimata. Kasutajad ei pea enne veebisaidi vaatamist või sellele juurdepääsu end registreerima ega esitama teavet.

Kui sooritate veebisaidil ostu, peate esitama oma nime, tarneviisi, aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi, et saaksime teie ostu töödelda ja kohale toimetada ning järgida meie suhtes kehtivaid seadusi ja eeskirju.

Kui olete registreerinud GIVENi profiili, töötleme süsteemi automaatselt määratud kliendikaardi numbrit, teavet tehtud ostude, vaadatud toodete, makseviiside ja soovinimekirja kohta, samuti teie määratud erikuupäevi ja seda, kas soovite meilt äripakkumisi saada.

Kui te kasutate järelmaksulepingu sõlmimise võimalust, on GIVENil õigus küsida teilt lisateavet teie sissetuleku, ülalpeetavate arvu, soo, töökoha, isikutunnistuse numbri, liigi ja kehtivusaja kohta, et meie laenupartner saaks hinnata teie laenukõlblikkust. Laenuotsuse tegemiseks kasutab partner automaatseid tööriistu teie esitatud teabe profileerimiseks. Kui teie sissetulek on ebapiisav, on koostööpartneril õigus teile laenu andmisest keelduda.

Andmete säilitamise aeg

Kui olete registreerunud veebisaidil GIVEN, säilitame teie profiiliandmeid seni, kuni teie profiil on aktiivne. Teil on õigus paluda meil teie profiili kustutada, kirjutades meiliaadressile [email protected].

Kui sooritasite GIVENi veebisaidil ostu end registreerimata, säilitame teie ostu andmeid 5 aastat alates ostukuupäevast. Kui olete oma profiili aktiveerinud ja olete seda pikka aega kasutanud, saadame teile meeldetuletuskirja, et veenduda, et olete endiselt huvitatud meie teenustest. Kui teie profiil on mitteaktiivne rohkem kui 10 aastat, jätab GIVEN endale õiguse teie profiili kustutada, hoiatades teid eelnevalt sellest e-posti teel. Palun lugege täpsemalt küpsiste säilitusaegade kohta jaotisest „Küpsiste poliitika“

Töötlemise eesmärk

Kõige tavalisemad eesmärgid, milleks me teie isikuandmeid töötleme, on ostuandmete töötlemine, maksete töötlemine, tellimuste kättetoimetamine, klienditugi, raamatupidamine, garantii andmine, turundussõnumite saatmine, auhinnalooside ja konkursside korraldamine. Kuid me töötleme teie andmeid siiski selleks, et paremini arendada oma äritegevust ja kohandada oma teenuseid teie vajadustele ning parandada meie klienditeenindust.

GIVEN võib kutsuda külastajaid küsimustikke täitma ja küsitlustes osalema. Kui veebisaidil pakutakse valikvastustega küsimusi, ei säilitata mingeid isikuandmeid. Pärast küsimustiku täitmist GIVENi uuringus salvestatakse ja kogutakse teavet anonüümselt.

Andmetöötluse õiguslik alus

Me töötleme teie ostu töötlemiseks vajalikke andmeid, nagu teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, tarneaadress, et täide viia teiega sõlmitud ostulepingut ja täita meie seadusest tulenevaid kohustusi.

Töötleme teie nõusolekul teie nime, e-posti aadressi ja/või telefoninumbrit, mille annate selleks, et saadaksime teile teavet GIVENi uusimate pakkumiste kohta.

Kui te osalete GIVENi korraldatud konkursil või loosimises, töötleme teie andmeid teie konkursi või loosimise tingimustega nõustumise alusel, et määrata võitja ja võtta teiega ühendust auhinna osas. Teil on igal ajal õigus tühistada oma osalemine sellises GIVENi korraldatud konkursis või loosis.

Me kasutame oma klientide andmeid õigustatud huvi alusel, et arendada oma äritegevust, kohandada seda meie klientide vajadustele ning arendada uusi tooteid ja parandada meie klienditeenindust.

Teatud vaidluste korral kasutame oma klientide andmeid õiguslike nõuete esitamiseks või oma õiguste kaitsmiseks kohtus või järelevalveasutustes, lähtudes enda õigustatud huvist.

Kolmandad isikud, kes pakuvad GIVENile tugiteenuseid

GIVEN kasutab oma äritegevuse läbiviimiseks teisi ettevõtteid ja isikuid, kes täidavad tema nimel erinevaid ülesandeid. GIVEN palkab agentuure klientide reklaamide haldamiseks, andmete analüüsimiseks, tellimuste töötlemiseks ja klienditoe pakkumiseks, samuti teenusepakkujaid, kes pakuvad infotehnoloogilist tuge. Agentuuridel võib olla juurdepääs isikuandmetele, kui see on nende ülesannete täitmiseks vajalik. Meil on oma partneritega lepingud, et korralikult jälgida ja kontrollida, mida meie partnerid võivad meie klientide kliendiandmetega teha. Agentuurid või partnerid ei tohi seda teavet kasutada muudel eesmärkidel ning peavad tagama teabe konfidentsiaalsuse.

Andmete jagamine ja edastamine

Me võime avaldada oma klientide andmeid meie lepingulistele teenusepakkujatele ning õiguskaitse- ja järelevalveasutustele nende nõudmisel või meie õiguste kaitsmiseks.

GIVEN võib jagada külastajate koondstatistikat (näiteks veebisaidi külastajate soolist jaotust) anonüümsel kujul reklaamijatele, äripartneritele, sponsoritele ja teistele kolmandatele isikutele, et kohandada ja parandada veebisaidi sisu ja reklaami kasutajate vajadustele vastavaks. GIVEN võib koguda andmeid logifailidest (brauser, operatsioonisüsteem, külastatud veebilehed jne), et mõista, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad ja millised funktsioonid on kõige populaarsemad.

Teie õigused andmetöötluse küsimustes

Teabe saamise õigus

Võite paluda meil teha järgmist:

 • kinnitada, kas me töötleme teie isikuandmeid;;
 • esitada teile nende andmete koopia;
 • anda teile muud teavet teie isikuandmete kohta, näiteks millised andmed meil on, milleks me neid kasutame, kellele me neid avaldame, kas me edastame neid välismaale ja kuidas me neid kaitseme, kui kaua me neid säilitame, millised on teie õigused, kuidas te saate esitada kaebuse, kust me teie andmed saime, kui sellist teavet ei ole teile juba käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud.

Parandamise õigus

Võite paluda meil parandada ebatäpseid isikuandmeid.

Kustutamise õigus

Võite paluda meil oma isikuandmed kustutada, kuid ainult juhul, kui

 • neid andmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks neid koguti, või
 • olete oma nõusoleku tagasi võtnud (kui töötlemine põhines nõusolekul) või
 • neid andmeid on töödeldud ebaseaduslikult või
 • selleks, et täita meie suhtes kehtivat juriidilist kohustust.

Me ei pea täitma teie taotlust teie isikuandmete kustutamiseks, kui teie isikuandmete töötlemine on vajalik

 • juriidiliste kohustuste täitmiseks;
 • juriidiliste nõuete esitamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks.

Andmetöötluse piiramine

Võite paluda meil piirata teie isikuandmete kasutamist (säilitada, kuid mitte kasutada), kuid ainult juhul, kui

 • nende täpsus vaidlustatakse, et saaksime nende täpsust kontrollida, või
 • nende töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei soovi neid kustutada, või
 • neid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks neid koguti, kuid me vajame neid siiski õigusnõuete esitamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks, või
 • olete kasutanud oma vastuväidete esitamise õigust ja töötlemise esmase põhjenduse uurimine jätkub.

Võime nõudmisel jätkata teie isikuandmete kasutamist, kui

 • meil on selleks teie nõusolek, või
 • juriidiliste nõuete esitamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks või
 • teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks.

Andmete teisaldatavuse õigus

Võite taotleda, et GIVEN avaldaks teie isikuandmed struktureeritud, laialdaselt kasutatavas, masinloetavas vormingus või et me edastaks need otse teisele teie valitud vastutavale töötlejale, kuid igal juhul ainult juhul, kui

 • töötlemine põhineb teie nõusolekul või teiega sõlmitud lepingul ja
 • töötlemine toimub automatiseeritud vahenditega.

Teisaldatavuse õigus hõlmab ainult teie esitatud andmeid.

Õigus esitada vastuväiteid

Võite esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, mis toimub GIVENi õigustatud huvi alusel, kui arvate, et teie põhiõigused ja -vabadused kaaluvad üle meie õigustatud huvi.

Kui olete esitanud vastuväite, on meil võimalus näidata, et meil on olulised õigustatud huvid, mis kaaluvad üles teie õigused ja vabadused.

GIVEN ei võta teilt tasu teie isikuandmetega seotud õiguste kasutamise eest. Kui aga teie taotlus teabele juurdepääsuks on alusetu või ülemäärane, on GIVENil õigus nõuda halduskuludest lähtuvalt mõistlikku summat vastavalt asjaoludele. Teavitame teid kõikidest kuludest enne teie taotluse täitmist.

GIVEN jätab endale õiguse nõuda teilt oma isiku tõendamist, kui esitate taotluse mõne siin kirjeldatud õiguse kasutamiseks.

Päringutele vastamine

GIVEN vastab päringutele ühe kuu jooksul. Kui taotlused on aga eriti keerulised või kui olete esitanud mitu taotlust, võib seda tähtaega pikendada kolme kuuni. Anname teile teada, kui vastamiseks kulub rohkem kui kuu.

Oma nõusoleku tagasi võtmise õigus

Kui olete andnud nõusoleku GIVENi uudiste saamiseks oma e-postile või telefoni teel, saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta oma profiilis GIVENi veebisaidil või kirjutades e-posti aadressile [email protected].

Küsimused

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, esitage need, kirjutades e-posti aadressile [email protected].

Juhtudel, kui kahtlustate ebaseaduslikku tegevust oma andmetega, on teil õigus pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole: [email protected] Tatari 39, 10134, Tallinn.